HOME arrow LINUS arrow Numerasi  
Wednesday, 16 April 2014
 
MENU
HOME
BERITA SEMASA
e-PETA
PENGURUSAN AM
KURIKULUM
HEM (Hal Ehwal Murid)
SUKAN & KOKURIKULUM
LINUS
PUSAT SUMBER SKAT
SUDUT AKHBAR
KARYAWAN
SANTAPAN ROHANI
PETUA
MISTERI
LAWAK JENAKA
RESEPI
TIP PC
JADUAL GAJI
TAKWIN SEKOLAH
ADMINISTRATOR
KALENDAR PERSEKOLAHAN
CUTI UMUM
Nota Matapelajaran
Nota Matapelajaran
Pengurusan Sumber Pendidikan

PEMANTAUAN ICT

e-PENYATA GAJI
Counter
Temui Kami Di
Sk Angkatan Tentera Jb

Reka Lencana Anda
AKHBAR ONLINE

 

 

MAJALAH ONLINE

LOGIN FORM
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Who's Online
We have 5 guests online and 1 member online
SEMBANG-SEMBANG
Name:

Message:

 
 
 
 
Papan Kenyataan
Selamat datang -

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi

SK Angkatan Tentera, Jalan Balau, Kebun Teh,

80250 Johor Bahru, Johor.

Tel & Fax : 07-3339334

 
Numerasi Print E-mail
Written by haziq@ft17   
Monday, 05 April 2010

1.0     DEFINISI  NUMERASI 

Numerasi didefinisikan sebagai kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian. 

 

2.0     MATLAMAT

 

Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid yang mengikuti program LINUS berkeupayaan untuk menguasai numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti program LINUS. 

 

3.0     OBJEKTIF

 

Objektif Program Numerasi adalah memastikan murid berupaya:

i.               menyebut, menulis, membilang, menyusun, menentukan nilai digit dan tempat bagi nombor hingga 1000

ii.             menguasai fakta asas tambah

iii.            menguasai fakta asas tolak

iv.          menguasai fakta asas darab

v.            menguasai fakta asas bahagi

vi.          mengaplikasikan pengetahuan operasi asas aritmetik yang mudah dalam wang, menyatakan masa dan waktu serta bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi.

 

4.0     ORGANISASI KANDUNGAN

 

Modul guru program LINUS ini dihasilkan mengikut unit. Terdapat sepuluh unit dan bagi setiap unit mengandungi beberapa kemahiran yang merangkumi nombor bulat hingga 20, tambah dan tolak dalam lingkungan 18, wang hingga RM10, pengenalan masa dan waktu, bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi.

 

Pendekatan yang digunakan dalam program LINUS ini ialah pendekatan numerasi secara masteri, ansur maju, didik hibur dan penggabungjalinan.

Kandungan Kemahiran Numerasi Tahun 1

 

1.         Nombor Bulat Hingga 10       

2.         Nombor Bulat Hingga 20

3.         Tambah Dalam Lingkungan 10

4.         Tambah Dalam Lingkungan 18

5.         Tolak Dalam Lingkungan 10

6.         Tolak Dalam Lingkungan 18

7.         Wang Hingga RM10

8.         Pengenalan Masa Dan Waktu        

9.         Bentuk Tiga Dimensi (Bentuk 3D)      

10.    Bentuk Dua Dimensi (Bentuk 2D)     

 

Hasil Pembelajaran Tahun 1

 

Pada akhir Tahun 1 murid berupaya:

1.            Menyatakan nombor, 0 hingga 20.

2.            Mengenal pasti angka, 0 hingga 20.

3.            Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 20.

4.            Menulis angka, 0 hingga 20.

5.            Membaca nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga 'dua puluh'.

6.            Menulis nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga 'dua puluh'.

7.            Menyebut nombor 0 dan 10.

8.            Mengenal pasti angka '0' dan '10' dalam membilang.

9.            Menulis angka '0' dan '10'.

10.       Menyusun nombor, 0 hingga 20:

a)       membilang satu-satu secara tertib menaik.

b)       membilang satu-satu secara tertib menurun.

c)       membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik.

d)       membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun.

11.       Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang.

12.       Menentukan lebih satu atau kurang satu daripada suatu nombor.

13.       Menyatakan nilai setiap digit dalam satu nombor.

14.       Menyatakan jumlah bagi dua nombor.

15.       Menulis ayat matematik bagi operasi tambah.

16.       Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jawapan yang sama.

17.       Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor.

18.       Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.

19.       Menyelesaikan masalah harian yang mudah.

20.       Mencari beza antara dua nombor.

21.       Menulis ayat matematik bagi operasi tolak.

22.       Menyatakan secara spontan fakta asas tolak.

23.       Menyatakan pasangan nombor yang mungkin, di mana apabila ditolak memberi baki yang sama.

24.       Menyatakan secara spontan beza antara dua nombor.

25.       Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk wang syiling dan wang kertas.

26.       Mewakilkan nilai wang bagi ‘RM’ and 'sen'.

27.       Menukarkan:

a)    duit syiling sehingga RM1.

b)    wang kertas sehingga RM10.

28.       Menambah dan menolak:

a)    duit syiling sehingga RM1.

b)    wang kertas sehingga RM10.

29.       Menyelesaikan masalah harian yang mudah berkaitan wang.

30.       Menyatakan bahagian-bahagian dalam sehari dengan betul.

31.       Menyebut aktiviti mengikut bahagian-bahagian hari.

32.       Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan.

33.       Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan.

34.       Menyatakan waktu dalam jam pada muka jam.

35.       Mengenal dan menamakan bentuk tiga dimensi.

36.       Menyatakan ciri-ciri bagi bentuk tiga dimensi.

37.       Mengkelaskan bentuk tiga dimensi.

38.       Membina model.

39.       Mengenal dan menamakan bentuk dua dimensi.

40.       Menyatakan ciri-ciri bagi bentuk dua dimensi.

41.       Mengkelaskan bentuk dua dimensi.

42.       Menghasilkan rekaan dengan bentuk dua dimensi.

 

5.0   PENDEKATAN NUMERASI DALAM PEMBINAAN MODUL

 

Disarankan guru melaksanakan pengajaran dengan menekankan pendekatan yang dicadangkan.

 

a.        Pendekatan numerasi secara masteri – Pastikan bahawa murid mempunyai pengetahuan asas yang kukuh sebelum memperkenalkan kemahiran yang baru. Murid yang belum dapat menguasai sesuatu kemahiran perlu diajar semula, khusus untuk memperbetulkan ketidakfahaman mereka. Walau bagaimanapun, pengajaran semula ini harus menggunakan strategi yang berbeza dari pengajaran sebelumnya.

 

b.        Pendekatan ansur maju (berperingkat) – Perkenalkan konsep matematik bermula daripada perkara yang senang kepada yang susah, daripada yang konkrit kepada abstrak, dan daripada kontekstual kepada konstruktif.

 

c.        Pendekatan didik hibur – Perlu diingat murid yang mengikuti program ini adalah murid yang perlukan perhatian yang lebih khusus. Bagi membolehkan mereka berminat dalam pembelajaran, aktiviti yang disampaikan perlu menggunakan pendekatan yang menarik, melalui cara penyampaian yang paling berkesan. Konsep didik hibur melalui nyanyian, permainan dan penggunaan bahan manipulatif yang menarik disarankan untuk diaplikasi dalam pengajaran.

 

d.        Pendekatan penggabung jalinan kemahiran – Guru perlu menggabungjalinkan suatu kemahiran dengan kemahiran yang lain mengikut kesesuaian. Sebagai contoh, operasi tolak (melalui pengasingan atau pengurangan) boleh diajar sebagai songsangan kepada operasi tambah (penggabungan).  Begitu juga dalam tajuk ’Wang Hingga RM10’ di mana kedua-dua kemahiran tersebut harus diaplikasi.

LAIN-LAIN PAUTAN
 
  SPP  
SISTEM PENDAFTARAN AWAL PERSEKOLAHAN
EMiS
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
RANCANGAN MALAYSIA KE SEPULUH (RMK-10)
H1N1
 
 
   
 
Training Purpose
Masa Itu Emas
MBMMBI
MBMMBI
KSSR 2011
KSSR
1 MURID 1 SUKAN
1 MURID 1 SUKAN
PIPP


NKRA
Waktu Solat
 
 
 
Copyright Reserved Sekolah Kebangsaan Angkatan Tentera 2006/2007